Befektetési szótár

Befektetési szótár

 • A
 • AMEX

  American Stock Exchange. Amerikai értéktőzsde.

 • ARANY CERTIFICATE

  Minőségbiztosítási tanúsítvány.

 • ARANYFINOMÍTÓ

  Ipari létesítmény, amely az aranytömböket állítja elő.
  Ahhoz, hogy nagy tisztaságú aranyat kapjunk, finomítási eljárásokon megy keresztül a nyersanyag. Ez a folyamat megy végbe a finomítóban.

 • ARANYLAPKA

  Az 1-től 100 grammos méretig, préselt eljárással készült befektetési aranyat nevezik így, amely mellé kemény fóliába csomagolva található a certifikát. Így egyben van csomagolva, biztonságosabb, kevesebb az esélye az elvesztésnek.

 • ARANYTÖMB

  A 100 grammnál nagyobb tömegű, öntött eljárással készülő befektetési aranyat nevezik így. Certifikát tartozik egy különálló lapon a tömbökhöz.

 • ÁRFOLYAMKOCKÁZAT

  A kedvezőtlen árfolyamváltozásból adódó veszteség lehetősége.

 • ARGOR HERAEUS GRAMMARANY

  Az aranyszámlán nyilvántartott arany mennyiségének alapegysége.

 • B
 • BEFEKTETÉSI ALAP

  befektetési alapkezelõ által működtetett vagyontömeg

 • BEFEKTETÉSI ARANY

  legalább 99,5%-os tisztaságú aranyrúd vagy aranytömb, amely az Európai Unió tagállamaiban mentesül az ÁFA alól

 • BEFEKTETÉSI ARANY ELADÁSI ÁRFOLYAM

  az általunk forgalmazott bármely befektetési aranyra vonatkozó általunk megszabott eladási ár. Ezen az árfolyamon értékesítünk ügyfeleink részére

 • BEFEKTETÉSI ARANY VÉTELI ÁRFOLYAM

  az általunk forgalmazott bármely befektetési aranyra vonatkozó általunk megszabott vételi ár. Ezen az árfolyamon vásárolunk vissza ügyfeleinktől

 • BEFEKTETÉSI JEGY

  a befektetési alap által kibocsátott értékpapír

 • BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ

  a befektető tulajdonában levő befektetési eszközök összessége

 • BÉT

  Budapesti Értéktőzsde

 • BULLION

  az arany és más nemesfém rudakra is használatos francia eredetű elnevezés

 • C
 • CASH FLOW

  egy vállalat adott időszakra vonatkozó pénzáramlásának mérlege a pénzállomány változásának tekintetében

 • CME

  Chicago Stock Mercantile Exchange, Chicagói árutőzsde

 • COMEX

  Commodity Exchange, New Yorki árutőzsde egy részlege

 • D
 • DAY TRADE

  napon belüli tőzsdei kereskedés

 • DEFLÁCIÓ

  negatív infláció

 • DEMATERIALIZÁCIÓ

  az értékpapírok nem fizikai úton történő, csupán elektronikus jelként való nyilvántartása

 • DEUTSCHE BÖRSE

  Német értéktőzsde

 • DEVIZA

  pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló, külföldön fizetendő követelés – illetve külföldi pénznemben jelentkező tartozás. A valuta kézpénzt, a deviza pedig számlapénzt jelent

 • É
 • ÉRTÉKPAPÍR

  okirat, amely elsődlegesen tulajdonjogot, vagy hitelviszonyt testesít meg, az adott eszközre vonatkozóan

 • F
 • FOGYASZTÓI ÁRINDEX

  CPI, az infláció mérőszáma, amelyet a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlagából számolnak

 • FORWARD

  tőzsdén kívül, jellemzően OTC piacon kötött határidős ügylettípus

 • FUTURES

  a kontraktus és elszámolás tekintetében szabványosított, tőzsdén kötött határidős ügylettípus

 • G
 • GDP

  Gross domestic product, bruttó hazai termék, amely az adott országban megtermelt javak és szolgáltatások összessége

 • GOOD DELIVERY

  minősítés 10,9-13,4 kilogramm (350-430 uncia) súlyú, 24 karátos öntött aranytömb esetében, amely megfelel az LBMA Good Delivery forgalomba hozatali standardnak

 • H
 • HOZAM

  a futamidő alatt elért, vásárlási és eladási árfolyam különbözetből adódó árfolyamnyereség

 • HOZAMGÖRBE

  egy kötvény hozammozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató

 • I
 • INFLÁCIÓ

  a fizetőeszköz vásárlóerejének mérhető romlása

 • IPO

  Initial public offering, elsődleges részvénykibocsátás egy tőzsdére kivonuló vállalat esetében

 • K
 • KAMAT

  egységnyi idegen pénzmennyiség használatának ára, a pénz úgynevezett időértéke

 • KARÁT

  az arany tisztaságát jelző mértékegység, 24ct=99,5%

 • KÖTVÉNY

  hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 • L
 • KONTRAKTUS

  tőzsdei kötésegység, a szabványosított határidős, illetve opciós tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított kereskedési egység

 • LBMA

  Londoni Nemesfém-piaci Szövetség, az elsődleges nemesfémpiaci koordinátor szervezet, a fő kapcsolódó pont a piac és annak szabályozói között

 • LBMA ARANY FIXING

  minden munkanapon 11:30 és 16:00-kor megállapított árfolyam

 • LETÉTI ŐRZÉS

  a befektetési arany megőrzésre történő átadása és nyilvántartásba vétele a letétkezelő által

 • LIKVIDITÁS

  kifejezi, hogy a befektetési aranyat, mint befektetési eszközt milyen gyorsan lehet pénzzé tenni

 • LONG

  tőzsdei pozíció, mely árfolyam emelkedésre spekulál

 • LSE

  London Stock Exchange, Londoni értéktőzsde

 • N
 • NÉGY KILENCES

  a befektetési arany tisztaságának jelzőszáma, amely 999,9. ezrelék aranytartalomra utal

 • NEMESFÉM

  a ritka fémek egy fajtája, amely nagy gazdasági értékkel bír

 • NÉVÉRTÉK

  a nemesfémérméknek adott névleges érték a kibocsátó ország valutájában

 • NIKKEI

  a tokiói értéktőzsde vezető indexe

 • NUMIZMATIKAI ÉRTÉK

  a világpiaci ár feletti hozzáadott érték, az aranytömb vagy lapka ritkaságának, szépségének tekintetében megítélt felár

 • NYSE

  New York Stock Exchange, New Yorki értéktőzsde

 • O
 • OSZTALÉK

  a részvénytársaság adózás utáni eredményébõl, a vállalat osztalékpolitikájának megfelelõen osztják a részvényeseknek. A névérték százalékában határozzák meg

 • OTC

  ügylettípus, mely a tőzsdén kívüli kereskedést és elszámolást jelenti

 • Ö
 • ÖTVÖZET

  olyan fémes anyag, amely legalább két kémiai elemből áll, amelyek közül legalább az egyik fém

 • P
 • PHILHARMONIKER

  egy osztrák befektetési aranyérme, 2008 óta ezüstből is gyártják

 • PIACI ÁRFOLYAM

  tőzsdén jegyzett árfolyam

 • PIACI TREND

  a tőzsde egy meghatározott idő alatti árfolyammozgás irányának vélt tendenciája

 • PSZÁF

  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, magyar pénzügyi szolgáltatókat felügyelő állami szerv

 • R
 • RÉSZVÉNY

  tulajdonjogot megtestesítő értékpapír

 • RÉSZVÉNYINDEX

  egy részvény árfolyammozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató

 • RMAX

  index, mely a rövid futamidejű államkötvények árfolyamváltozását jelzi

 • S
 • SHORT

  tőzsdei pozíció, mely árfolyamcsökkenésre spekulál

 • SOLAR GOLD ARANYSZÁMLA

  hosszú távra javasolt megtakarítási, vagyonmegőrzési program, melynek lényege, hogy Ön megtakarításai egy részét kisebb összegekben, de folyamatosan fizikai aranyban halmozza fel. Úgy kell elképzelnie, mint egy bankszámlát, azzal a különbséggel, hogy számlájának egyenlege nem pénzben, hanem fizikai anyagban, méghozzá grammaranyban kerül kimutatásra

 • SOLAR GOLD FIXING

  az aranyszámlán tartott arany árfolyama

 • SPOT/PROMPT ÁRFOLYAM

  azonnali tőzsdei árfolyam

 • SPREAD

  a vételi és eladási ár közötti egy időben megállapított árfolyam-különbözet

 • T
 • TECHNIKAI ELEMZÉS

  részvényelemzési módszer, amely teljes egészében a piaci kereslet és kínálat elemezésére támaszkodik, azaz figyelmen kívül hagyja a részvényeket kibocsátó vállalat elemzését

 • TISZTASÁG/FINOMSÁG

  karát

 • TÖMBÖSÍTÉS

  az aranyszámlán felhalmozott gramm arany, Argor Heraeus befektetési aranyba való tartása, birtoklása

 • TREZOR

  magas fokú védelemmel ellátott, befektetési arany és más egyéb eszközök őrzésére alkalmas tárolóeszköz

 • U
 • UNCIA

  az arany világpiaci kereskedelmének hivatalos mértékegysége, amely 31,1035 grammnak felel meg

 • V
 • VALUTA

  valamely ország törvényes fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmában

 • VILÁGPIACI ÁRFOLYAM

  az amerikai dollárban meghatározott, tőzsdén kereskedett unciánkénti ár

 • W
 • WARRANT

  a kibocsátó hazai joga szerint értékpapírnak minősülő okirat vagy számítógépes adat, amely a BÉT-re bevezetett mögöttes értékpapír-sorozatra szól. Meghatározott időpontban vagy időpontokban lehívható jegyzési, elővásárlási vagy vételi jogot testesít meg